ZdjÍcia komiksu udostÍpni≥ Maciej Szatko. DziÍkujÍ.